Дизеловите двигатели работят с дизелово гориво , което е по-ефективно от бензина, защото съдържа 10% повече енергия на галон. Също така е по-безопасната опция от двете, защото неговите пари не се разпадат или запалват толкова лесно, колкото бензиновите изпарения.

Когато се установи, че отработените газове от конвенционалното дизелово гориво причиняват рак, бяха разработени чистите дизелови двигатели. Въпреки че хиляди конвенционални превозни средства, работещи с дизел, все още са на пътя, общественият натиск и природозащитните организации подтикват отделните държави и правителства да променят законодателството и да финансират програми за заместване, за да ги премахнат възможно най-бързо.

Стандартно дизелово гориво

По-строгите стандарти за нафтата имат огромен ефект върху отделянето на дизеловите изгорели газове. До 2007 г. съдържанието на сяра в тези горива беше ограничено до 15 ppm, в сравнение с предишното използване на силно замърсяващото дизелово гориво, което беше със съдържание на сяра средно около 550 ppm. Този свръхниско серен продукт се получава чрез допълнително рафиниране на същото високосерно дизелово гориво. Но биодизеловите горива, получени от селскостопански и отпадъчни продукти, стават все по-популярни.

Стандартното дизелово гориво се предлага в два вида: дизел № 1 (или 1-D) и дизел № 2 (или 2-D). Точно както бензинът се различава по октановото си число, нафтата се оценява от цетановото число. То показва колко лесно е да се запали той и колко бързо изгаря. Колкото по-голямо е цетановото число, толкова по-летливо е горивото. Повечето дизелови превозни средства използват гориво с рейтинг от 40 до 55. Не е нужно да се колебаете какъв тип да изберете, защото всички дизелови автомобили работят нормално с Diesel # 2. Шофьорите го използват, за да превозват тежки товари на дълги разстояния, при постоянни скорости, тъй като е по-малко летлив от дизел # 1 и осигурява по-голяма икономия.

Дизеловото гориво се различава също и по плътност и способност да тече. Както всяко масло, при по-ниски температури нафтата става по-гъста и по-плътна. При екстремни условия тя може да се превърне в гел и изобщо да не може да потече. Дизел # 1 тече по-лесно от Дизел # 2, така че е по-ефективен при по-ниски температури. Двата вида могат да бъдат смесвани и затова повечето бензиностанции  предлагат дизелово гориво, съобразено с местните метеорологични условия.

Био дизелово гориво

Био дизелът, получен от селскостопански материали, има потенциала да осигури алтернатива на петрола, чието изгаряне е чисто.

Първият двигател на Рудолф Дизел е проектиран да работи с фъстъчено масло, а Хенри Форд предвижда гориво на растителна основа като основно гориво за транспортиране и си партнира със Standard Oil за разработване на производство и дистрибуция на биогорива.

За различните смеси от обикновен и био дизел, системата за електронно картографиране на блока за управление на двигателя (ECU), която регулира синхронизирането, сместа гориво / въздух и т.н., трябва да бъде препрограмирана да работи ефективно. Причината е, че въпреки че няма механична разлика между дизелов двигател, работещ с дизелово гориво и двигател, работещ с био дизел, био дизелът има малко по-различни енергийни и горивни характеристики от нормалните дизелови горива.

Възможно е да се произвежда биодизел от повечето видове растителни масла, а новините са пълни с истории за модифицирани превозни средства, които работят с такова гориво, произведено от френско масло и други мазнини за ресторанти, или прясно пресовано масло от памучно семе. Но някои от тези масла съдържат съединения, които са склонни към гранясване, ако се съхраняват твърде дълго. Също така, тъй като био дизелът е по-добър разтворител от стандартното дизелово гориво, той може да премахне отлаганията в горивните линии . Това звучи като нещо добро, но тези отлагания могат да нарушат горивните филтри и горивните инжектори, докато се движат през горивната система. В резултат на това правителствените стандарти за химическия състав на био дизеловото гориво трябва да са налице, преди да се стигне до широката му употреба и преди автомобилопроизводителите да позволят използването му. Това трябва да се случи много скоро.

Аварийни заместители

Теоретично, дизеловите двигатели трябва да могат да работят с керосин, някои самолетни горива, био дизел във всички смеси между 5% и 100%, и нафта за домашно отопление, но ключовата дума тук е “теоретично”. Не използвайте тези горива за автомобила си, освен в краен случай. Стандартите за рафиниране, филтриране и смесване на тези масла се различават значително, и те могат да повредят двигателя и да Ви създадат много проблеми.

Най-добре за вас и вашия автомобил е да сте добре запознати с горивото, което трябва да използвате и да не си правите експерименти, които ще ви струват скъпо след това в ремонти. А ако искате да бъдете сигурни, че зареждате качествено дизелово гориво, Дизелор е правилният избор за вас. Фирмата разполага с няколко бензиностанции, а предлаганото гориво отговаря на всички норми за качество, в което можете да се убедите и сами.