При строителството на хотели и места за настаняване на туристи задължително се проектира ВиК инсталация, която да може да устои на натоварването, на което ще бъде подложена. Не винаги има възможност обекта да бъде включен към централната канализация, което от своя страна налага да се изгради локална септична яма или пречиствателна станция. И за да бъде опазено екологичното равновесие е важно да се знае, че не само е определящо самата система да бъде ефективна и благоприятно оборудвана, но в същото време да се подсигурят и условия за поддръжка. Тук https://izkopniuslugi.com/pochistvane-na-septichni-iami/ можете да се запознаете по-подробно с етапите на услугата.

Защо е важно септичните ями да бъдат редовно почиствани?

Разбира се, че когато ви предстои да вземете решение относно подбора на онези приоритети, които са определящи за правилното функциониране на канализацията в хотел или друго място за настаняване на туристи има защо да се обърне внимание на поддръжката. Спазването на хигиената е от значение за това да бъде обекта безопасен и да няма риск от възникване на епидемии или разпространение на неприятни миризми.

Необходимостта от редовното почистване на септични ями се налага, защото:

  • Гарантира се правилното функциониране на канализацията;
  • Осигурява се перфектна хигиена в обекта;
  • Няма риск от препълване и преливане на септичната яма;
  • Елиминира с миризмата на застояли канални води;
  • Подсигурява се дълъг експлоатационен период на съоръжението.

Хубавото при този вид съоръжения е, че са осъвременени и поддръжката им е лесна. Още при самото изграждане повечето собственици на хотели сключват договор с фирми, които се ангажират през определен период от време да извършват такива действия и да създават една благоприятна среда, която е напълно съобразена с натовареността на канализацията.

Основни етапи на провеждане на операцията по почистване на септична яма

почистване на ямаИ тук като във всеки друг процес, който се отнася до поддържане на пречиствателната система има съответните етапи, които са в основата на създаването на много по-благоприятни условия за ефективна работа на ВиК системата. Предвид интензитета на натовареност има причина да се вземат под внимание всички онези обстоятелства, които са от значение за това да се създадат партньорски отношение за абонаментно почистване през определен период от време на септичната яма.

Важни етапи от провеждането на почистването на септичната яма са:

  • Спазване на изискуеми хигиенни условия, които имат отношение към опазването на екологичното равновесие в региона;
  • Изпомпване на течното съдържание от резервоара;
  • Почистване на твърдите остатъци и утайки;
  • Дезинфекция и обезпаразитяване на ямата;
  • Извозване на съдържанието до указани места за изхвърляне на канални отпадъци.

Имайте предвид, че всеки един от процесите се извършва контролирано и има съществено значение за това да бъдат наистина правилно проведени всички етапи, тъй като по този начин се гарантира ефективност, подобряване функцията на канализацията както и създаване на много по-добри условия за нейното използване.

Цени на услугите

В зависимост от това дали еднократно наемате фирма за почистване на каналното съоръжение или пък имате абонамент за периодично провеждане на услугата то цената както можете да се досетите е различна. По отношение на това коя би била по-изгодна е напълно естествено абонаментните услуги да ви струват по-евтино. Няма съмнение, че когато търсите оптимално ефективен и сигурен начин за реализиране на вашите интереси и проекти за по-сигурно и правилно функциониране на канализацията то с абонамента на почистване на септичната яма си осигурявате значително по-приемливи условия.

Разбира се съществено е да отбележим, че тези услуги и препоръчително да бъдат извършвани от фирми, които притежават разрешително за тяхното провеждане. Когато имате интерес към качествените услуги то не само цената следва да бъде приемлива, но и да се гарантира коректно, професионално отношение към поетите ангажименти.